Nieuwsbrief  |  Over ons  |  Contact

 

Advies en training, Aanpak agressie

Om goed met agressie om te gaan is een alomvattende aanpak nodig: 
dus hoe voorkom je van agressie (pre-event), hoe reageer je en handel je in situaties met agressie of ongewenst gedrag (during-event) en wat kun je doen als je maken hebt gehad met een agressie, verbaal, met bedreigingen of zelfs fysiek (after-event).


Veiligezorg® is een aanpak die zich helemaal gespecialiseerd heeft in het voorkomen van agressie door het nemen van diverse maatregelen op allerlei terreinen binnen een instelling. 
Wilt u weten of uw beleid voldoet of weet u dat er nog gaten zijn en wilt u daarover advies, met name op het beleidsmatige, organisatorische en bouwkundig/technisch terrein, dan kunt u terecht bij Veiligezorg®. Meer informatie op www.veiligezorg.nl

Elisabeth Brouwer heeft jarenlang ziekenhuizen hierover geadviseerd en getraind. 
De laatste jaren is haar specifieke insteek  het stellen van grenzen aan de hand van discussies in teams over waarden en normen. Voor meer informatie hierover kunt u haar een mail sturen info@bureaubalans.nl of telefonisch
06-29353311.

Wilt u een training ‘Hoe om te gaan met agressie’ dan kunnen wij u adviseren over een trainingsbureau dat het meest geschikt is in uw situatie.