Nieuwsbrief  |  Over ons  |  Contact

 

Brainmanagement Mental Wellness

Leer uw brein te gebruiken als gereedschap voor levensvreugde en -geluk, arbeidsplezier en een perfecte lichamelijke conditie.

Je omgeving is een spiegel van je eigen onderbewuste gedachtenpatronen. Een zeer groot deel van ons gedrag wordt aangestuurd vanuit het onderbewuste.
De methode Brainmanagement Mental Wellnes (BMW) werkt met de onbewuste patronen die in de hersenen verankerd liggen. Voor veel psychische en lichamelijke klachten ligt de oorzaak in het brein. Onvoldoende of onvolledig verwerkte negatieve ervaringen of trauma’s zijn dikwijls de oorzaak van negatieve gevoelens, angsten, niet lekker in je vel zitten en allerlei lichamelijke ongemakken. Sterker nog, deze trauma’s uit het verleden blijken in je functioneren je meer parten te spelen dan je denkt. Ze kunnen je zelfs ernstig ziek maken. Ervaringen opgedaan in de loop van je leven sturen je gedrag in het nu.

Brainmanagement Mental Wellness is een methode die je helpt de invloed van ervaringen in het verleden op je gedrag in het nu te uit te schakelen. 


Ervaringen, herinneringen en gevoelens - hoe het werkt
Uit divers psychologisch onderzoek is gebleken dat herinneringen worden opgebouwd uit ‘mentale plaatjes’ die bestaan uit geuren, kleuren, vormen, smaak, woorden, geluiden èn de bijbehorende lichamelijke sensaties. Deze mentale plaatjes worden niet in hun totaliteit op één plek in het brein opgeslagen, maar in fragmenten, die op verschillende plaatsen in de hersenen door hersencellen met een specifieke taak worden vastgehouden.

Clusters
Alle fragmenten in het brein zijn door een soort code met elkaar verbonden tot een herinnering: een cluster. Wanneer je je iets herinnert, stelt het bewustzijn, uit alle fragmenten die deel uitmaken van die cluster, opnieuw een plaatje samen. Je weet dan waar toen iets heeft plaatsgevonden, je hoort weer de klank van de muziek of de stemmen van toen, ruikt weer dezelfde geur en ondergaat opnieuw dezelfde lichamelijke en emotionele gewaarwordingen. Op deze manier reconstrueert het brein voortdurend het verleden. Sterker nog, letterlijk alles wat je nu kunt, begrijpt, zegt, denkt en doet komt voort uit wat je vanaf je prille bestaan hebt geleerd en ervaren. Al deze herinneringen zijn in de hersencellen opgeslagen. En bij alles wat je in het dagelijkse leven waarneemt via de zintuigen, worden deze herinneringen of clusters gebruikt als vergelijkingsmateriaal.

Bad clusters
Wanneer je extreem angstig of depressief bent, lukt het je brein niet om de juiste verbindingen te maken tussen de verschillende fragmenten. Je slaat een ervaring dan niet goed op. Er liggen dan ‘losse’, ongecodeerde fragmenten verspreid in het brein die je niet als vanzelf tot een complete herinnering kunt samenstellen! Helaas zijn al die fragmenten op zich wel verbonden met het deel van je brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van je lichamelijke reacties (fysiologie) en emoties. Daardoor kan het gebeuren dat, als je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt of kleur of voorwerp ziet, dit je een gevoel van angst en onbehagen geeft. Een gevoel dat je niet direct thuis kunt brengen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, trillen, transpireren, benauwdheid. In de situatie van nu komen elementen voor die in het brein direct geassocieerd worden met angst of woede wegens een negatieve ervaring in je verleden. Er is dan een ‘BAD CLUSTER’ aan het werk - dat wil zeggen vergelijkingsmateriaal waarvan geen juiste ‘code’ is gemaakt en die onbehaaglijke of onbestemde gevoelens oproept zonder dat je weet waarom.

Bad clusters zijn gevaarlijke stoorzenders die je dagelijks functioneren ernstig kunnen belemmeren en je beletten jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen. Bad clusters verstoren de fysiologie met als  uiteindelijk gevolg: psychische en psychosomatische aandoeningen. Nu is de angst voor gebeurtenissen in het verleden vaak groot. We denken er niet meer aan, hebben het achter ons gelaten en gaan nu verder met de toekomst. Angst voor je eigen verleden is je grootste vijand. Bijna elke mens wil graag zijn gezondheid, relaties, arbeidsplezier en levensgeluk verbeteren. Zou dit door een pilletje of drankje te bereiken zijn, dan staan mensen ervoor in de rij. Moet je daarvoor de confrontatie met jezelf aangaan, dan schrikken veel mensen terug.

Toch, en dat blijkt aantoonbaar uit de BMW trainingen en counseling, is het uiteindelijke effect niet beangstigend maar juist enorm bevrijdend en een geweldige verrijking van ons mens zijn. Het geeft veel inzichten, ruimte, energie en kansen om je leven meer in te richten zoals je dat zelf wilt. Je komt dichter bij jezelf en je authenticiteit.


Wat kan Brainmanagement Mental Wellnes voor u en uw medewerkers betekenen

°       inzicht in de werking van het eigen brein

°       inzicht in gedrag en emoties van anderen (medewerkers) en hier effectief op in kunnen spelen

°       negatieve energie wordt daadwerkelijk omgezet in positieve energie

°       duidelijke afname van psychische en lichamelijke klachten

°       een gezond psychisch evenwicht en verlichting van stressgevoelens/-gevolgen

°       voorkoming van burn-out, chronische vermoeidheid, stress en depressies, angsten en paniekaanvallen

°       aantoonbare versterking van de concentratie, het herinneringsvermogen, leer- en denkvermogen

°       verbetering van de zintuiglijke waarneming

°       versterking van het zelfvertrouwen

°       uniek hulpmiddel voor werkgevers om medewerkers in het arbeidsproces te  re-integreren

°       relatieversterkend in werk- en privésituatie

°        "rendement voor het leven”: de methode die geleerd wordt te hanteren is als een stuk gereedschap dat u nooit meer zal verleren


Doelgroepen
Managers, management support, ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van non profit en profit organisaties, die open staan voor en willen werken aan een betere psychische en fysieke conditie en zodoende behalve zichzelf ook anderen kunnen helpen. Ook zeer geschikt voor personeelsfunctionarissen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen en psychologen, e.a.